Konference Komunitní energetika 21. století (CAMP, 29/11/2022)

Konference Komunitní energetika 21. století (CAMP, 29/11/2022)

Úloha měst a obcí v energetických společenstvích

V úterý 29. 11. 2022 se v prostorách CAMPU (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila v naší režii ve spolupráci s hlavním městem Praha konference Komunitní energetika 21. století, která řešila úlohu měst a obcí v energetických společenstvích.

Úvodním slovem otevřel konferenci člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů pan Jan Chabr, který ocenil připravenost hl. m. Prahy na komunitní energetiku mj. prostřednictvím Pražského společenství obnovitelné energie. Následovaly prezentace a po každé z nich byl prostor na diskuze. Pražský Klimatický plán, jeho vize a cíle představil ředitel Pražského společenství Jaroslav Klusák. Paní Hana Schvarzová z Komory obnovitelných zdrojů energie otevřela svou prezentací témata jako návrh novely Energetického zákona či sdílení energie v bytových domech. S činností a cíli Pražského společenství obnovitelné energie nás seznámil projektový manažer pan Miloslav Franěk. Ze Státního fondu životního prostředí ČR, pan Ivo Marcin představil možnosti financování výroben obnovitelných zdrojů energie. O komunitní energetice v rurálních (vesnických) oblastech nám prozradil více pan Michal Svoboda. Pokračovali jsme dalším zajímavým tématem obnovitelných zdrojů energie a památkové ochrany, které nám zprostředkovala paní Veronika Hájková z oboru památkové péče hlavního města Prahy. Na závěr pan Petr Wolf z ČVUT UCEEB otevřel téma technických aspektů komunitní energetiky.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich zajímavé dotazy a zájem o téma komunitní energetiky, přednášejícím za jejich prezentace a velmi přínosné výklady, děkujeme CAMPu za poskytnutí jejich krásných prostor, techniky i personálu a v neposlední řadě hlavnímu městu Praha za spolupráci.

Prezentace ke stažení: