Povinně zveřejňované údaje

Úplný název

Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace

Zřizovatel

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Zřizovací listina

Zřizovací listina PSOE k 30. 5. 2022

Předmět činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu (dále jen „výrobny OZE“). Tyto výrobny přitom budou umisťovány jak na nemovitých aktivech ve vlastnictví zřizovatele, tak i doplňkově na nemovitostech na území hlavního města Prahy ve vlastnictví jiných fyzických a právnických osob, které projeví zájem o účast na vzniku a rozvoji tzv. komunitní energetiky za pomoci zřizování jejích nových právních entit – společenství obnovitelné energie a občanské energetické společenství (dále jen souhrnně „energetické společenství“) na území hlavního města Prahy.

Organizační struktura

Bankovní spojení

2037670007/6000

Kontakty

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 159/4
110 00 Praha 1

IČO: 11842857
DIČ: CZ11842857
Datová schránka: cktui4z

Telefon: +420 777 656 676
E-mail: marcela.novotna@prazskespolecenstvi.cz