O nás

Vize o decentralizované síti tisíců malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na střechách pražských domů se zrodila někdy kolem roku 2018.

Je to vize o Praze jako moderní, sebevědomé a klimaticky odpovědné metropoli srovnatelné s Londýnem, Kodaní, Helsinkami, San Franciscem, Washingtonem D.C., New Yorkem nebo Amsterdamem. A také vize o Pražanech, kteří mají možnost aktivně přispívat k ochraně klimatu a zároveň získat více energetické nezávislosti.

strategie miniatura

Mapou při naplňování této vize a jednotlivých dílčích milníků nám bude strategický dokument, který si můžete prohlédnout.

Strategie rozvoje společnosti na období
2022-2026 (.PDF, 964 kB)

Osobnosti PSOE

Jaroslav Klusák

Jaroslav Klusák

Ředitel

Jaroslav je analytický typ, který do PSOE vedle systému a schopnosti řídit vnáší také kus sebe sama. Vystudoval ekonomii životního prostředí na pražské VŠE a jeho hlavní specializací je energetika. Na toto téma publikoval řadu odborných článků a pracovní funkce v oblasti městské energetiky zastává od roku 2004. Od roku 2018 zároveň působí jako předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

Ekologie, maraton, basketbal.

Miloslav Franěk

Miloslav Franěk

Projektový manažer

Miloslavovými doménami jsou technologie, energetika a obchod, jeho krédem pak přesvědčení, že úspěch se neobejde bez soustředěné práce a zdravého rozumu. Vědomě povzbuzuje tým a jaksi nevědomky staví mezi lidmi mosty. Dokáže si zachovat klid a nadhled, za což vděčí mj. svým zkušenostem z mezinárodních projektů, práci ve vedení několika společností i business mentoringu.

Potápění, příroda, muzika.

Marcela Novotná

Marcela Novotná

Projektová a finanční
manažerka

Pokud Jaroslav řídí, tak Marcela zařídí. Obstará cokoli, co je zrovna třeba – od účetnictví po provozní záležitosti. Ze všeho nejvíc si ale rozumí s financemi (zejména investicemi), kterým se věnovala nejen v rámci svého vysokoškolského studia na pražské VŠE, ale i řadu let během svého podnikání. Obdivuhodnou pracovní výkonnost přitom doplňuje laskavostí, což je kombinace doslova blahodárná.

Salsa, káva, bytový interiér.

Bohuslava Křížková

Projektová specialistka

Bohuslavu do PSOE přivedl zájem o udržitelný způsob života a přesvědčení, že by lidé měli co nejméně škodit přírodě. Dlouhé roky pracovala jako podpora managmentu nejdříve v softwarové firmě a následně v muzikálovém divadle. Se zájmem vstřebává novinky v oboru obnovitelných zdrojů energie a jejich zavádění do života. Baví ji komunikace se zákazníkem vedoucí k cíli a oboustranné spokojenosti.

Zahrádka, kytara, les.

Martin Rajtr

Projektová specialista

Martin má rád pořádek a snaží se, aby vše klapalo jako dobře namazaný stroj. Má bohaté zkušenosti z příprav a realizací projektů nejen v oblasti ICT, ale i v oblasti realit. Je velmi komunikativní a přátelský a díky tomu dokáže navazovat efektivní vztahy nejen s kolegy, ale i zákazníky a dodavateli. V poslední letech se začal intenzivně zabývat obnovitelnými energiemi a to ho přivedlo k nám. A nás těší, že nabyté zkušenosti zúročí právě u nás.

Motorismus, kultura, architektura.

Hana Šrytrová

Administrativní a projektová asistentka

Hana vyrostla v malebném prostředí Českého ráje. Od mala byla vedena k lásce k přírodě. V hlavním městě vyhledává zeleň v podobě parků, kde ráda relaxuje na dece s knížkou. Jejím životním posláním je pomáhat a udržovat naši zelenou planetu i pro ostatní generace. Je přátelská, komunikativní a empatická. V našem přátelském kolektivu, který má stejný pohled a nadšení pro věc se může podílet na něčem, co jí dává smysl a co pomáhá v udržitelnosti životního prostředí.

Fitness, turistika, kultura.

Tereza McLaughlin Váňová

Projektová manažerka

Tereza je komunikativní a umí lidi i činnosti propojovat. Při své práci úročí zkušenosti ze zahraničí a mezinárodních projektů. Práce v týmu je pro ni samozřejmostí a ráda se dozvídá o nových přístupech ke komunitní energetice. Má ráda praktické a využitelné výstupy, ke kterým směřuje projekty, na nichž se podílí. Vystudovala Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově. Váží si vstřícného jednání a svá záda ohýbá pouze na mezinárodních turnajích v pozemním hokeji.

Český rozhlas, pozemní hokej, festivaly.Uplynulo několik let a vize se začala proměňovat ve skutečnost

Uplynulo několik let a vize se začala proměňovat ve skutečnost. 20. 6. 2019 Praha schválila klimatický závazek snížit během dekády emise CO2 o 45 %. V květnu 2021 vznikl ambiciózní Klimatický plán hl. města Prahy do roku 2030 a následně bylo založeno Pražské společenství obnovitelné energie jako první krok v jeho naplňování.

Naším cílem je vybudovat sdílenou energetickou síť všech Pražanů, kteří budou své energetické potřeby řešit pomocí obnovitelných zdrojů, primárně slunečního záření. Postupně chceme instalovat fotovoltaické systémy na střechy 23 000 pražských objektů, které se k tomu účelu hodí. Můžou to být například školy, domovy pro seniory, divadla, kina, administrativní budovy, ale také rodinné či bytové domy.

Každý člen společenství může využívat takto vyrobenou bezemisní energii k provozu budov, pro svou domácí spotřebu i pro potřeby ostatních spoluvlastníků dané nemovitosti. Přebytečnou energii pak lze za finančně výhodných podmínek odeslat i mimo objekt výroby, aby mohla být využita tam, kde bude zrovna potřeba.

Když jsme na přelomu let 2021/2022 nabídli obyvatelům Prahy možnost účasti na prvních projektech, zájem překonal všechna očekávání. Ukazuje se tak, že pro Pražany má otázka energetické nezávislosti mimořádnou důležitost, stejně jako že jim není lhostejný osud naší planety. Hlavní město tak má k naplnění svého klimatického plánu nakročeno velmi slibně.

Povinně zveřejňované údaje

Řekli o projektu

Pomáháme Pražanům s obnovitelnými zdroji

Založením Pražského společenství obnovitelné energie získává město i Pražané silného a kompetentního partnera, který jim pomůže se všemi potřebnými kroky spojenými s přípravou, realizací a provozem decentrálních zdrojů energie obnovitelného původu i snižováním energetické náročnosti budov.

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

ředitel Pražského společenství obnovitelné energie

portret reditele

Potenciál pražských střech

Sluneční energii chápu jako obrovskou příležitost k soběstačnosti každého z nás. Zemědělec také nenechá pole ladem a domy nabízejí velký potenciál střech, který je třeba využít zvláště ve chvíli, kdy ceny energií dramaticky rostou. Fotovoltaikou se profesně zabývám a činnost Pražského společenství obnovitelné energie oceňuji. I náš bytový dům jsme hned registrovali a plánujeme realizovat vlastní elektrárnu co nejdříve.

Ing. Petr Wolf, Ph.D.

dlouhodobě se věnuje FVE na ČVUT a Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB)

portret odbornika

Aktivní podpora komunitní energetiky

Praha je prvním městem v zemi, které se rozhodlo aktivně rozvíjet komunitní energetiku. Věřím, že jít příkladem na svém majetku a pomáhat ostatním ve využívání decentrálních zdrojů energie umožní změnit dosavadní pohled české veřejnosti na obnovitelné zdroje a osloví další města a obce, aby nás následovaly. Ukazujeme totiž, že čisté zdroje energie mohou být technicky dostupné a ekonomicky výhodné prakticky pro každého.

RNDr. Martin Bursík

předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima

portret ideamakera