Zásady cookies (EU)

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Tyto webové stránky https://prazskespolecenstvi.cz (dále jen „webové stránky“) provozuje Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace, IČO 11842857, se sídlem Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1747.

Jelikož naše webové stránky používají cookies, informujeme Vás níže o používání cookies na našich webových stránkách.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami těchto webových stránek a uložen prohlížečem na pevný disk Vašeho počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy. Webové stránky si díky cookies na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies umožňují identifikaci Vašeho počítače nebo jiného zařízení.

3. Jaká konkrétní cookies používáme a proč?

Na našich webových stránkách se nachází pouze tzv. technická (funkční, esenciální) cookies, která jsou důležitá pro základní funkčnost těchto webových stránek a usnadňují jejich návštěvu. K technickému ukládání těchto cookies na Váš počítač nebo do jiného zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba Váš souhlas. Jiná cookies (marketingová, analytická či jiná), k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Na našich webových stránkách se nachází tato technická (funkční, esenciální) cookies, která mají následující účel (viz sloupec „Funkce“) a ze kterých jediné (a to grecaptcha) je cookie třetí strany:

NázevExpiraceFunkce
grecaptcharelacePoskytnout ochranu před spamem
cmplz_365 dnůTechnologická, nezbytné pro správu cookies webových stránek
wp-Relace, max. 365 dnůTechnologická, nezbytné pro přihlášení do Klientské zóny
wordpress_Relace, max. 365 dnůTechnologická, nezbytné pro přihlášení do Klientské zóny

Nebudete na základě těchto cookies předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

4. Co je služba reCAPTCHA a proč ji používáme?

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba reCAPTCHA umožňuje rozlišit, zda údaje na našich webových stránkách zadal člověk, nebo zda byly zpracovány automatizovaně, strojově. Tato služba se spustí automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky, a vůbec se o procesu této analýzy nedozvíte.

Službu reCAPTCHA užíváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich webových stránek před spamy, automatizovanými programy apod.

Služba reCAPTCHA funguje tak, že odešle (předá) IP adresu Vašeho počítače či jiného zařízení a případně další požadované údaje (např. dobu strávenou na webové stránce) společnosti Google Inc. Obvykle před odesláním společnosti Google Inc. bude Vaše IP adresa předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google Inc. a tam zkrácena. Společnost Google Inc. následně tyto informace využije k vyhodnocení Vašeho chování na webových stránkách.

Vaše údaje mohou být prostřednictvím služby reCAPTCHA předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ze dne 10. 7. 2023 (tzv. Data Privacy Framework), kterého se společnost Google Inc. účastní.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na těchto adresách:
https://www.google.com/recaptcha/about/
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://policies.google.com/terms?hl=cs

5. Jak dlouhou dobu cookies ukládáme?

U jednotlivých cookies je údaj o době uložení uveden v tabulce výše ve sloupci „Expirace“. Doba uložení se počítá od poslední návštěvy naší webové stránky.

6. Jak lze obecně povolit/zakázat a odstranit cookies?

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Funkce internetových stránek obecně pak mohou být za určitých okolností omezeny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se Vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě Vašeho prohlížeče. Vše uvedené v tomto bodu však neplatí pro tzv. technická (funkční, esenciální) cookies, která jako jediná využívají naše webové stránky.

7. Kdo má k údajům přístup?

K souborům cookies má přístup naše příspěvková organizace jako správce těchto webových stránek a dále společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, z důvodu využití služby reCAPTCHA (viz výše).

Informace získané ze souborů cookies nikomu dalšímu nepředáváme, nebudou tedy předávány do třetí země (státu, který není členským státem Evropské unie), nebo mezinárodní organizaci, a používáme je pouze v anonymizované podobě.

8. Jaká máte práva týkající se osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“):

Vezměte na vědomí, že shora uvedená práva ve vztahu ke zpracování souborů cookies jsou v mnohých případech velmi omezená z důvodu technického užití těchto souborů.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete v následujícím bodu.
Více informací o Vašich právech naleznete také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies nebo tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů: Adresa: Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1, Česká republika
E-mail: info@prazskespolecenstvi.cz