ELENA

Projekt ELENA Prague Energy (PENERGY) se zaměřuje na snižování energetické náročnosti objektů a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ve vlastnictví města. Služby financované z programu ELENA poskytnou podporu pro implementaci Klimatického plánu hlavního města Prahy schváleného v roce 2021. 

Část projektových aktivit je zaměřena na přípravu zakázek energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting). Druhou část tvoří projekty komplexních renovací objektů, které vyžadují kvalitní přípravu, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Poskytnutá technická pomoc ELENA výrazně zvýší počet investičních projektů v oblasti energetické účinnosti budov ve vlastnictví hlavního města Prahy. Všechny tyto projekty budou připraveny externími technickými odborníky a energetickými specialisty. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí realizačního týmu v oblasti přípravy projektů s využitím finančních nástrojů a investičních dotací, čímž se zvýší absorpční kapacita hl. m. Prahy v oblasti efektivního využívání národních a evropských finančních zdrojů pro příští rozpočtové období. Zapojené odbory budou také moci předávat své zkušenosti městským částem a dalším subjektům pro replikaci projektů.

Hlavním výsledkem projektu budou připravené energetické posudky a projektové dokumentace pro 100 objektů, především školských zařízení, v majetku hlavního města Prahy, které umožní kvalitní realizaci komplexních opatření v oblasti snižování energetické náročnosti budov a instalace obnovitelných zdrojů energie.

Pražské společenství obnovitelné energie je příjemcem finanční podpory od Evropské investiční banky pro projekt ELENA-2019-148, který je realizován v letech 2022 – 2025.