Instalace FVE na objektech společnosti Pražské služby, a.s., v areálech Pod Šancemi a ZEVO Malešice

Hlavním záměrem projektu je provést instalaci fotovoltaického systému (FVS) na střechách vybraných objektů v areálech společnosti Pražské služby, a.s. Fotovoltaické elektrárny budou ročně generovat celkem 842 MWh elektrické energie a přispějí k výraznému snížení emisí CO2 o hodnotu 852 tun ročně.

Projekt má za cíl naplnit významný potenciál výroby (elektrické) energie z obnovitelných zdrojů, zejména solární energie při instalaci fotovoltaiky, na konstrukcích budov. Elektřina vyrobená fotovoltaickými systémy z OZE bude nahrazovat dodávku elektrické energie z distribučních sítí vyráběné a distribuované z výroben zahrnutých ve stávajícím energetickém mixu ČR, čímž dojde k úspoře primární energie, produkce emisí CO2 i nákladů na nákup elektřiny. Cílem je také demonstrovat možnosti sdílet (elektrickou) energii vyráběnou na více budovách jednoho vlastníka propojených veřejnou distribuční sítí.

Realizace projektu probíhá v letech 2022 – 2025.

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.