Fotovoltaické elektrárny o výkonu do 1MWp v rámci areálů MHMP – skupina 1

Hlavním záměrem projektu je provést instalaci fotovoltaického systému (FVS) na střechách devíti budov v majetku hlavního města Praha. Fotovoltaické elektrárny budou ročně generovat celkem 774 MWh elektrické energie a přispějí k výraznému snížení emisí CO2 o hodnotu 783 tun ročně.

Cíle projektu vyplývají z uvedeného – tedy větší energetická soběstačnost objektů, nižší emise CO2 a dalších znečišťujících látek a také nižší náklady na provoz těchto objektů. Těchto cílů bude dosaženo realizací fotovoltaických systémů na střechách jednotlivých objektů. Projekt je také v souladu předloženým projektovým záměrem s názvem „Komunitní výstavba fotovoltaických zdrojů elektrické energie pro potřeby členů Pražského společenství obnovitelné energie“ z konce ledna roku 2021.

Místa realizací budou následující:

Realizace projektu probíhá v letech 2022 – 2025.

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.