ECOEMPOWER

ECOEMPOWER projekt podpoří místní a regionální samosprávy v roli zprostředkovatelů energetických společenství prostřednictvím vytvoření jednotného kontaktního místa (One Stop Shop). Město Praha je jedním z regioálních ekosystémů, v němž dojde v k pilotnímu ověření v projektu vyvíjených přístupů.

Základní koncepcí ECOEMPOWER je posílit postavení regionálních orgánů jako zprostředkovatelů energetických komunit prostřednictvím zřízení jednotného kontaktního místa (One Stop Shop – OSS). Tento OSS, fyzický i virtuální, slouží jako komplexní centrum nabízející občanům a zúčastněným stranám řadu integrovaných služeb a digitálních nástrojů pro vytváření energetických komunit. Tyto služby zahrnují nejen technologickou podporu, ale také ekonomické, finanční, právní, organizační, komunikační a vzdělávací aspekty.

Koordinátorem projektu je Bruno Kessler Foundation a projektovými partnery Univesity of Trento, provincie Trento, Auvergne-Rhone-Alpes Energie Environnement, Association Des Centrales Villageoises, Energie & Umweltzentrum Allgau Gemeinnutzige Gmbh, B.A.U.M. Consult Gmbh, Perifereia Stereas Elladas a Ubitech Energy.

Web projektu: https://ecoempower.eu/.

Pražské společenství obnovitelné energie je příjemcem finanční podpory z programu Life Evropské komise pro projekt ECOEMPOWER, který je realizován v letech 2023 – 2026.

About ECOEMPOWER project in English

The ECOEMPOWER project supports local and regional governments in their role as energy community facilitators through the creation of a one-stop shop. The city of Prague is one of the regional ecosystems where the approaches developed in the project will be piloted.

The basic concept of ECOEMPOWER is to empower regional authorities as facilitators of energy communities through the establishment of a One Stop Shop (OSS). This OSS, both physical and virtual, serves as a comprehensive hub offering citizens and stakeholders a range of integrated services and digital tools for building energy communities. These services include not only technological support, but also economic, financial, legal, organisational, communication and educational aspects.

The project is coordinated by the Bruno Kessler Foundation and the project partners are the Univesity of Trento, the Province of Trento, Auvergne-Rhone-Alpes Energie Environnement, Association Des Centrales Villageoises, Energie & Umweltzentrum Allgau Gemeinnutzige Gmbh, B.A.U.M. Consult Gmbh, Perifereia Stereas Elladas and Ubitech Energy.

Project website: https://ecoempower.eu/

The Prague Renewable Energy Community is a recipient of financial support from the Life Programme of the European Commission for the ECOEMPOWER project, which is implemented from 2023 to 2026.