PSOE tvoří metodiku pro realizace FVE na budovách města

PSOE tvoří metodiku pro realizace FVE na budovách města

PSOE společně s právní kanceláří Frank Bold Advokáti vytváří metodiku zaměřenou přímo na instalace a provozování fotovoltaických elektráren v podmínkách hl. m. Prahy.

Náš model má za úkol komplexně zohledňovat složité městské vazby, vlastnickou strukturu i požadavky čerpání dotací. Ve srovnání s ostatními městy má Praha specifickou provázanost mezi vlastníky objektů, jejich správci a dalšími participujícími subjekty (odbor hospodaření majetkem HOM, další městské odbory, městské části, příspěvkové organizace, městské firmy, SVJ a BD).

Spolupráce PSOE a  Frank Bold Advokáti nebyla náhodná. Za novelu energetického zákona Lex OZE 2 pro sdílenou komunitní energetiku získala tato advokátní kancelář ocenění Zákon roku.