PSOE na setkání expertů pro sdílenou energetiku

PSOE na setkání expertů pro sdílenou energetiku

Výměnu zkušeností umožnil energetikům i právníkům seminář s názvem Nové možnosti ve výrobě a sdílení elektřiny z OZE. Pozvání přijali i zástupci samospráv a investorů.  30. dubna v pražském Karlíně nechyběli ani  experti z PSOE. Akce představila nové možnosti ve výrobě a sdílení elektřiny po přijetí novely energetického zákona Lex OZE 2.

Diskutovalo se o dotačních možnostech v oblasti decentralizace energetiky, o akumulaci a agregaci flexibility, zasmluvňování dodávek obnovitelné energie, ale i o umísťování solárních elektráren.

Nezadržitelný nárůst fotovoltaických  zdrojů v České republice na semináři potvrdila Laura Otýpková z Frank Bold, Unie komunitní energetiky: „Zatímco v roce 2022 byl instalovaný výkon ve výši 2,1 GWp, tak do roku 2030 očekáváme téměř desetinásobný nárůst, na 10,1 GWp.“

„Nejsilnějším segmentem jsou aktuálně domácnosti s instalovaným výkonem 825 MWp. Vlastní FVE má kolem 80 tisíc vlastníků nemovitostí. Oproti tomu podnikatelský a nesoukromý sektor se může pochlubit instalovaným výkonem kolem 147 MWp v 2730 lokalitách,“ doplnil Ondřej Žídek ze Solární asociace.