8. ročník Solární energie a akumulace v ČR

8. ročník Solární energie a akumulace v ČR

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci ve Foru Karlín nemohla koncem května zůstat bez účasti expertů z Pražského společenství obnovitelné energie.  

Konferenci nejprve zahájil ministr životního prostředí Petr Hladík a postupně vystoupili i místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karel Havlíček a  prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Martin Rajtr (PSOE) potvrdil trendy vyplývající ze závěrů tohoto významného setkání odborníků na obnovitelnou energetiku: „Pro desetitisíce firem je instalování fotovoltaických elektráren receptem proti zdražování energií, ale i řešením pro snižování emisí CO2. Své místo si v rámci vznikajících příležitostí nacházejí i investoři. V roce 2024 se očekává nárůst segmentu středně velkých a velkých solárních elektráren, ale i komunitních projektů. Solární sektor se ještě bude potýkat s některými překážkami jako je adaptace distribuční soustavy nebo zpožděná legislativa.“