PSOE na semináři komunitní energetiky

PSOE na semináři komunitní energetiky

Komunitní energetika v České republice má před sebou ještě dlouhou cestu. A skládačka zákonů, technických řešení a celkové koncepce se stále vyvíjí.

Na semináři „Perspektiva rozvoje komunitní energetiky v ČR“ 21. března v Pražském Impact Hubu specialista Pražského společenství obnovitelné energie Martin Rajtr představil inovativní projekty a řešení fotovoltaických elektráren.

Přednášel společně s dalšími experty, kteří se věnují perspektivě, regulaci nebo právním aspektům komunitního sdílení a výroby energie. O své zkušenosti se podělili Patrícia Čekanová z Asociace komunitní energetiky ČR nebo Alexandr Černý, ředitel odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství při Energetickém regulačním úřadu. Černý upozornil na citlivý bod – na zatím neexistující Energetické datové centrum, které má v blízké budoucnosti monitorovat veškerou energii vyrobenou ve sdílených  obnovitelných zdrojích. Jeho funkci teď zastupuje Operátor trhu s energiemi (OTE). Finančními aspekty sdílené energie se zabýval  Ivan Korolov, vedoucí oddělení obchodního rozvoje PKV. „Sdílení není ani podle práva ještě zcela podchycené,“ konstatoval další z přednášejících Martin Števko, advokát a jednatel advokátní kanceláře Solid Legal.

PSOE, jako jedna z autorit, pokračovala v rámci semináře komunitní energetiky v naplňování svého poselství – pomáhat při budování fotovoltaických elektráren a podporovat další subjekty usilující o realizaci Klimatického plánu hl. m. Prahy.