Další úspěšná žádost o dotaci ve výši 21 mil. Kč na FVE

Další úspěšná žádost o dotaci ve výši 21 mil. Kč na FVE

Pražské společenství dosáhlo významného milníku ve své činnosti. V září 2023 podala organizace žádost o dotaci z Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Koncem roku bylo potvrzeno přidělení dotace ve výši 21 362 966 Kč na projekt „Fotovoltaické systémy (FVE) pro městské budovy PSOE, červen 2023, balíček č. 2“.

Hlavním cílem tohoto projektu je dosáhnout významných úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížit emise CO2. Projekt zahrnuje instalaci dvaceti osmi fotovoltaických elektráren na střechách různých budov, které jsou zapojeny do distribuční sítě. S celkovým výkonem 1 669,05 kWp se očekává, že systémy FVE vyrobí přibližně 1 345,3 MWh elektřiny ročně. Kromě toho projekt zahrnuje implementaci systémů energetického managementu, doplněných řídicím softwarem a prvky pro optimalizaci výroby i spotřeby energie.

Přínos tohoto projektu pro životní prostředí je nepopiratelný. Odhaduje se, že sníží emise CO2 o 1 157 tun ročně, a zároveň vyrobí energii z obnovitelných zdrojů ve výši 1 345,3 MWh ročně. Tato iniciativa představuje významný krok ke snížení spotřeby neobnovitelné primární energie, což je v souladu s širšími cíli environmentální udržitelnosti.

Přehled budov, na jejichž střechách budou instalovány FV elektrárny, je následující: