Startuje nová éra energetiky: MŽP podporuje vznik komunitní energetiky v ČR

Startuje nová éra energetiky: MŽP podporuje vznik komunitní energetiky v ČR

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otevřelo novou kapitolu v oblasti energetiky s novou výzvou z Národního programu Životní prostředí. Od 1. prosince 2023 mohou žadatelé podávat záměry do výzvy, jejímž cílem je podpora zakládání energetických společenství, jež budou klíčovým prvkem komunitní energetiky v České republice. Na úvodní tiskovou konferenci byl přizván i Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie.

Cílem výzvy je poskytnout finanční podporu pro zakládání energetických společenství, zejména na financování zpracování potřebných podkladových materiálů, odborného školení a činnosti koordinátora, a také na další související aktivity nutné k vytvoření energetického společenství. Jaroslav Klusák dodává: „Města a obce si stále více uvědomují, že mohou hrát významnější roli na poli energetiky a místo subjektů, které pouze platí za energie externím dodavatelům, se mohou stávat aktivními výrobci a zákazníky. Města a obce si mohou energii vyrábět samy a ve spolupráci s distributory ji dodávat i do vlastních objektů a domácností.

První kolo přijímání záměrů začíná 1. prosince 2023 a potrvá do 31. ledna 2024. Podporované projekty musejí být dokončeny do 31. prosince 2025 a mohou zahrnovat náklady vynaložené od 1. ledna 2022. Celková dotace může dosáhnout až 3 milionů korun, a to s možností zálohového financování až 60 % celkové částky. Aktuálně Ministerstvo životního prostředí plánuje podpořit alespoň 40 projektů s celkovou alokací ve výši 98 milionů korun. Detaily výzvy naleznete na webu MŽP.

Nová éra energetiky v České republice tak zahajuje cestu směrem k udržitelnější, obnovitelné a komunitně orientované energetice, podporované inovativními projekty a finančními prostředky z Národního plánu obnovy.