Žádost o dotaci na FVE pro 28 městských objektů podána

Žádost o dotaci na FVE pro 28 městských objektů podána

Minulý týden přinesl další důležitý milník pro činnosti Pražského společenství obnovitelné energie, které podalo žádost o dotaci z Modernizačního fondu na podporu fotovoltaických elektráren na městských objektech. Tento krok představuje závazek k budování udržitelné a energeticky efektivní budoucnosti pro Prahu.

Úspěšně podaná žádost je první ze tří plánovaných a zahrnuje 28 městských objektů různého účelu (základní a mateřské školy, divadlo, hájovnu a několik strážnic Lesů HMP, domovy pro seniory, obvodní ředitelství Městské policie, dětské centrum či útulek pro psy), na nichž budou nainstalována fotovoltaická zařízení. Toto rozhodnutí představuje investici ve výši 92 milionů Kč do budoucnosti města. Díky velkorysé dotaci ve výši 21,3 milionů Kč, poskytnuté Modernizačním fondem ve správě Státního fondu životního prostředí ČR, se tento projekt stává pro město finančně dostupným.

Fotovoltaická zařízení budou mít souhrnný instalovaný výkon 1,7 MWp, což znamená, že budou schopna generovat čistou a udržitelnou energii pro Prahu. Tím se otevírá možnost snižování emisí skleníkových plynů a podpory udržitelného rozvoje města. Nicméně, klíčovým prvkem projektu je také snižování nákladů na energii pro město, což uvolní prostředky pro další důležité oblasti rozvoje.