Pražské společenství hostem Souvislostí Českého rozhlasu Plus

Pražské společenství hostem Souvislostí Českého rozhlasu Plus

Spolu s raketovým růstem cen energií se zvýšil i zájem o úsporná řešení a udržitelné zdroje energie. Tato situace vede k hledání inovativních způsobů, jak snižovat energetické náklady a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Mezi novými trendy v této oblasti se objevuje koncept energetického společenství, který nabízí možnost sdílet energii mezi drobnými výrobci. Spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Valdmanem a expertem Hnutí Duha Ondřejem Paškem se Jaroslav Klusák zúčastnil debaty na uvedená témata v pořadu Souvislosti Českého rozhlasu Plus.

Podle údajů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zaplatila v červnu 2023 průměrná česká domácnost za energie o 62 procent víc než před dvěma lety. Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie, zdůraznil, že „energetická krize, která tady proběhla a probíhá, určitě nebyla poslední a je potřeba počítat s budoucností, kdy ceny energií budou někde jinde, než jsou nyní.“

Ještě před nárůstem cen energií v roce 2021 se někteří obyvatelé České republiky potýkali s energetickou chudobou, kdy vysoké platby za energie výrazně přesahovaly jejich příjmy. Tato situace postihla zvláště osaměle žijící seniory, samoživitelky a rodiny s nízkými příjmy. V reakci na tuto problematiku ministerstvo životního prostředí zavedlo dotační program Nová zelená úsporám Light, který má pomoci nízkopříjmovým domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat energetickou účinnost svých domů.

Dotační programy, které stát poskytuje, mají několik výhod. Zaprvé, pomáhají lidem snižovat své energetické náklady. Zadruhé, přispívají k ochraně životního prostředí tím, že podporují využívání udržitelných a energeticky úsporných technologií. Jaroslav Klusák upozornil, že členské státy EU mají závazky v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Česká republika, která je limitována využíváním některých obnovitelných zdrojů, se snaží naplnit své závazky pomocí dotačních programů a podpory projektů v oblasti obnovitelné energie.

Aktuálním trendem v Česku je zakládání energetických společenství a sdílení elektřiny z vlastní produkce. Tyto koncepty jsou úspěšně prováděny i v evropských zemích, jako například Velká Británie, Rakousko, Chorvatsko a Belgie. V České republice tento model teprve začíná nabírat na síle, zapojují se i některé obce, včetně Frenštátu pod Radhoštěm, Soběhrd a Prahy. Významnější než velikost města je zde ochota vytvářet trvalé a spolehlivé strategie pro udržitelnou energetiku do budoucna.

Celou epizodu si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu.