PSOE úspěšně zahájilo výrobu elektrické energie ve střešní FVE v Olivově dětské léčebně v Říčanech

PSOE úspěšně zahájilo výrobu elektrické energie ve střešní FVE v Olivově dětské léčebně v Říčanech

Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) se významně podílelo na dokončení solárního energetického projektu na střeše Olivovy dětské léčebny v Říčanech. Díky úsilí PSOE byl tento projekt úspěšně dokončen a výroba elektrické energie zahájena dne 24. srpna 2023.

„To, že je do provozu uvedena solární elektrárna na Olivově dětské léčebně, považuji za nesmírně důležitý a prospěšný počin. Jak z hlediska energetického, tak z hlediska ekologického. Jsem rád, že jsme tím udělali další krok k podpoře udržitelného provozu léčebny. Navíc to zapadá do koncepce energetické bezpečnosti a soběstačnosti hlavního města,“ prohlásil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Instalace fotovoltaického systému o kapacitě 30 kWp na střeše  léčebny byla svěřena společnosti ENESA, která má mnohaleté zkušenosti s realizací projektů zaměřených na energetické úspory a obnovitelné zdroje. Pražské společenství obnovitelné energie sehrálo klíčovou roli při dokončovacích pracích, finalizaci schvalovacího procesu, získání licence na výrobu a připojení solární elektrárny k distribuční síti.

Solární elektrárna byla oficiálně uvedena do provozu 24. srpna 2023. Veškerá vyrobená elektrická energie bude využívána k zajištění provozu Olivovy dětské léčebny. V případě přebytku energie bude tato nespotřebovaná elektřina využita k přípravě teplé vody, čímž se dále podpoří udržitelný provoz léčebny.

Ředitel Olivovy dětské léčebny Miroslav Vacek v den zahájení výroby elektrické energie uvedl: „Rád bych vyjádřil svou upřímnou vděčnost za efektivní a úspěšnou spolupráci s Pražským společenstvím obnovitelné energie při realizaci tohoto komplexního a náročného projektu. Jejich neocenitelné úsilí a energie vložená do tohoto projektu nám byly zásadní oporou. Lidé s takovým nasazením jsou nezbytní pro úspěšné dokončení každého velkého projektu.“

PSOE pokračuje ve svém závazku podporovat a propagovat iniciativy na podporu obnovitelné energie a udržitelného rozvoje. Projekt solární elektrárny na Olivově dětské léčebně je významným krokem směrem k čistší energetické budoucnosti.