Pražská komunitní energetika získává nový impuls – Licence na výrobu elektrické energie v rukou PSOE

Pražská komunitní energetika získává nový impuls – Licence na výrobu elektrické energie v rukou PSOE

Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) oslavuje významný milník na své cestě k zajištění udržitelnější energetické budoucnosti pro hlavní město. PSOE právě získalo licenci na výrobu elektrické energie, posilující jeho úlohu v plnění Klimatického plánu města a zvýrazňující jeho roli centrálního aktéra v oblasti obnovitelné komunitní energetiky.

Licence pro PSOE, příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy, představuje klíčový krok směrem k posílení možnosti vyrábět čistou energii z obnovitelných zdrojů. Tato licence je důkazem technického know-how a závazku k využívání solárního záření a dalších obnovitelných zdrojů v rámci metropole.

Jaroslav Klusák, ředitel PSOE, prohlásil: „Jsme velmi rádi, že nám byla udělena  licence na výrobu elektrické energie, což nás posouvá blíže k našemu cíli – vytvořit síť Pražanů, kteří aktivně přispívají k udržitelné budoucnosti našeho města. PSOE je odhodláno snižovat emise a závislost na fosilních palivech, což představuje klíčový krok ke zvýšení energetické soběstačnosti města. Do konce roku 2024 plánujeme díky licenci provozovat minimálně 150 instalací a počítáme s významným nárůstem v dalších letech.“

Jednou z hlavních činností PSOE je budování sdílené energetické sítě, která umožní Pražanům stát se součástí energetické revoluce směrem k obnovitelným zdrojům. Fotovoltaické systémy instalované na střechách a fasádách veřejných i soukromých budov tvoří jádro této iniciativy. Tím se otevírá možnost využívat vlastní vyrobenou energii nejen pro vlastní potřebu, ale i pro podporu ostatních členů společenství.

Tento unikátní koncept umožňuje jednotlivcům vedle využití vlastní čisté energie také sdílení přebytečné elektřiny s ostatními, kdykoli a kdekoli je třeba. Tím se utváří síť, která podporuje pružný a udržitelný energetický ekosystém.

Zájem obyvatel Prahy o tuto iniciativu předčil veškerá očekávání, což jasně signalizuje, že vědomí o energetické nezávislosti a ekologickém přístupu stoupá. PSOE tak nejen naplňuje Klimatický plán hlavního města Prahy, ale stává se i významným příkladem toho, jak města mohou hrát klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a podporovat energetickou soběstačnost a nezávislost. S licencí na výrobu elektrické energie získává PSOE pevný základ pro další růst a inovace.