Zkušenosti PSOE na 6. kulatém stole projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

Zkušenosti PSOE na 6. kulatém stole projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

Jak financovat energetickou účinnost ve městech? Tomuto tématu se věnoval šestý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings. Financování energetické účinnosti ve městech je důležitým faktorem pro podporu a realizaci opatření směřujících k úsporám energie a snižování emisí skleníkových plynů. Existuje několik způsobů, jak města mohou projekty energetické účinnosti financovat.

O možnostech financování a o tom, jak dekarbonizaci měst podpořit a urychlit, jednali poradci, investoři, dodavatelé, stavaři, úředníci a experti v oblasti úspor energie 2. června od 9:00 v prostorech PriceWaterhouseCoopers (PwC). Šestý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderoval Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevřela Helen Carlström, ze společnosti E.On Německo, která je projektovou manažerkou a odbornicí v oblasti dekarbonizace měst. Na ni navázal Fredrik Karlsson ze společnosti Polar Capacity Švédsko, která investuje do místní energetické vyváženosti průmyslu, obcí a místních energetických společností.

V další části Jaroslav Klusák z Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE) představil zkušenosti v oblasti městské energetické komunity, neboť PSOE má za sebou první desítky úspěšně dokončených, či rozpracovaných projektů a dalších cca 200 objektů je připraveno k realizaci. S Vlastou Švejnohovou ze společnosti Enviros jsme se podívali na program EU City Facility, který je zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice.

V neposlední řadě se Tomáš Fuchman ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměřil na financování úsporných opatření ve veřejném osvětlení, neboť modernizace veřejného osvětlení dokáže ušetřit až 80 % spotřeby elektrické energie a přinést do obecního rozpočtu nemalé úspory. Závěrem jsme s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédli do nadcházejících aktivit kulatých stolů v tomto roce.

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plánypokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.