Energetická společenství a role municipalit v udržitelné energetice

Energetická společenství a role municipalit v udržitelné energetice

Pražské společenství obnovitelné energie se aktivně zapojilo do úterní akce pořádané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na téma „Energetická společenství a role měst a obcí v udržitelné energetice“. Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie, představil své zkušenosti a přístupy k podpoře udržitelné energetiky v Praze.

Praha, jako hlavní město České republiky, má značný potenciál pro rozvoj udržitelné energetiky a využití obnovitelných zdrojů. Pražské společenství obnovitelné energie se zasazuje o podporu a rozvoj projektů, které přispívají k úspoře energie a snižování emisí skleníkových plynů v rámci města.

Na webináři Jaroslav Klusák pohovořil o základních principech a činnostech energetických společenství, které jsou klíčovým faktorem ve výrobě, distribuci a sdílení energie na lokální úrovni. Ukázal konkrétní pilotní projekty, které Pražské společenství obnovitelné energie realizuje a které slouží jako inspirace pro města a obce v oblasti udržitelné energetiky.

Ing. Jaroslav Klusák zdůraznil význam měst a obcí při realizaci projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Spolupráce s místními orgány a zapojení obyvatelstva jsou klíčové pro úspěšnou implementaci udržitelných energetických opatření. Pražské společenství obnovitelné energie je aktivním hráčem v této oblasti a snaží se podporovat a motivovat obyvatele Prahy k aktivnímu zapojení a přechodu na udržitelné energetické zdroje.