Kariérní dny: PSOE exkurze pro studentku Sáru

Kariérní dny: PSOE exkurze pro studentku Sáru

Studentka Sára, která je v maturitním ročníku obchodní akademie, se zajímá o ochranu životního prostředí. A protože by v tomto oboru ráda pracovala, v rámci kariérních dnů si vybrala exkurzi do naší organizace.

Dne 24. dubna nás spolu se svým doprovodem navštívila v našem sídle na Mariánském náměstí. Seznámili jsme ji jak s klimatickým plánem hlavního města Prahy a našimi plány v oblasti instalace fotovoltaických elektráren, tak s praktickým fungováním PSOE. Odpověděli jsme (snad!) na všechny její otázky a doufáme, že i přispěli k jejímu dalšímu rozhodování o budoucím profesním směřování.

Organizace Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhá mladým lidem převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětské domovy, pěstounská péče aj.) s osobním a kariérním rozvojem. V projektu CAREER BOOST organizují pro účastníky CAREER DAYS (exkurze do společností), kdy každého z účastníků čeká individuální program v podobě dvou až tří exkurzí dle jeho profilace či zájmu. Exkurze jsou pro účastníky projektu velice důležitou součástí, díky kterým se dozví přímo od zdroje velké množství potřebných informací a získají přímou zkušenost.