PSOE na „Praze úsporné“

PSOE na „Praze úsporné“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) hostil v úterý 14. března 2023 seminář na téma zavádění energetických úspor, komunální a komunitní energetiky v Praze, nazvaný Praha úsporná. Cílem setkání pestré skupiny odborníků z akademické, neziskové a soukromé sféry a zástupců hlavního města Prahy, městských částí a příspěvkových organizací bylo společně definovat cesty, jak veřejná správa může jít příkladem v nakládání se zdroji, ve zvyšování energetické účinnosti a v rozvoji nových modelů spolupráce v energetice.

Náš kolega Miloslav Franěk představil cíle a činnosti PSOE, jeho roli v naplňování Klimatického plánu hlavního města Prahy a vybrané realizace na bytových domech. Svoje příklady přispění ke komunitní a komunální energetice uvedli kolegové z ostatních pražských organizací. Dopolední blok zakončil hostitel IPR Čtvery doporučeními; jedná se o seznam s doporučeními jak pro veřejný, tak i soukromý a neziskový sektor ve čtyřech tematických skupinách: zdravé budovy, obnovitelné zdroje, komunitní sdílení a společnost. Odpoledne probíhaly panelové diskuze a skupinové plánovací stoly, závěry z těchto aktivit budou zveřejněny na webu organizátora, IPR.