Časopis Pražská EVVOluce popisuje úlohu PSOE

Časopis Pražská EVVOluce popisuje úlohu PSOE

Náš ředitel Jaroslav Klusák přibližuje smysl a charakter našich služeb jak pro městské, tak soukromé budovy v časopisu Pražská EVVOluce.
Rozhovor si můžete přečíst online a zdarma zde, nebo na stránkách samotného magazínu o ekologické výchově v Praze. Podle slov redakce: „Magazín je určený všem. Laické veřejnosti, rodičům, učitelům, ale i pracovníkům ekostředisek či úředníkům. Má v něm být všechno, co se právě děje v Praze v oblasti ekovýchovy.“
A my, jako Pražské společenství obnovitelné energie, souhlasíme.

Mimo dalších informací se Jaroslav Klusák v rozhovoru zmiňuje o řešení instalace fotovoltaik na střechách v památkově chráněných oblastech. S památkáři jsme toto téma již otevřeli. Metodiku památkové péče MHMP pro takové případy uvádíme na naší stránce „Máte dům v památkové zóně?“, kde naleznete konkrétní návod pro přípravu a kontaktování pražských památkářů s Vaším záměrem k umístění fotovoltaické elektrárny.