Pražské společenství na konferenci v Bruselu

Pražské společenství na konferenci v Bruselu

Každým rokem se koná série aktivit s názvem „Evropský týden udržitelné energetiky“ (The European Sustainable Energy Week; EUSEW) se zaměřením na obnovitelné zdroje energie s jasným cílem diskutovat a budovat bezpečnou a stabilní energetickou budoucnost pro celou Evropu. Tento rok se konference zabývá tématem „Zelená a digitální energetická tranzice v Evropě“.

Dělá nám radost, že je ředitel Pražského společenství, Jaroslav Klusák, respektován odborníky na poli udržitelné energetiky do té míry, že ho Evropská komise požádala, aby vystoupil na této akci jako řečník. A to osobně, v Bruselu 29. září, v rámci tematického bloku „Lokální řešení energetické krize: Zrovnoprávnění občanů pomocí energetických komunit obnovitelných zdrojů energie“. To je příležitost k představení fungování, vize a strategie Pražského společenství obnovitelné energie a také naopak, k načerpání přínosných vhledů a zkušeností, nebo networkingu, protože uznávaných expertů na udržitelnou energetiku tam nebývá málo. Je to možnost k navázání partnerství a spolupráce, které podpoří rozvoj pražské energetické komunity tak, že poroste správně a rychle – což znamená brzké snížení finančního břemene a zvýšení energetické nezávislosti zapojených Pražanů.

EUSEW2022 | Gasperi – Whole day 29th

V případě, že byste měli zájem zhlédnout Jaroslavovo vystoupení, můžete na tomto odkazu.