Správa služeb hl. města Prahy jako Partner

Správa služeb hl. města Prahy jako Partner

Pražské společenství obnovitelné energie zahajuje spolupráci se Správou služeb hlavního města Prahy. Nové partnerství stvrdili v memorandu svými podpisy ředitelé Jaroslav Klusák za Pražské společenství a ředitel Tomáš Stařecký ze Správy služeb.

Pražské společenství obnovitelné energie nabízí městským společnostem na území Prahy podporu při přípravě a provozu fotovoltaických elektráren. Pomáhá tím rozvíjet komunitní energetiku a snižovat uhlíkovou stopu, jak o ní hovoří Klimatický plán do roku 2030. Správa služeb zase disponuje plochami, které jsou pro solární elektrárny dobře využitelné. Vzniklo tak partnerství, v němž společné aktivity povedou k rozvoji fotovoltaiky v metropoli a napomohou plnění závazků na ochranu klimatu.

Jedním z prvních společných projektů je areál Kundrantka Správy služeb hlavního města Prahy, konkrétně budova útvaru vzdělávání Městské policie. Půjde o střešní solární elektrárnu o celkovém počtu 230 solárních panelů s maximálním výkonem 76 kWp. Vyrobenou energii areál zcela využije pro svou spotřebu.