Výzkum říká, že tři čtvrtiny Prahy podporují solární panely

Výzkum říká, že tři čtvrtiny Prahy podporují solární panely

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění agentury Median má solární energie velkou podporu Pražanů. Celých 76 % veřejnosti souhlasí, aby byly na střechy domů instalovány panely na výrobu elektřiny. Proti je pouhých 11 % respondentů, zbývající nejsou rozhodnutí. Výzkum tak potvrdil trend, který s energetickou krizí ještě posílil –⁠ lidé řeší, jak být nezávislejší a chránit se před rostoucími cenami.

Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, aby se pro výrobu elektrické energie více používaly solární panely instalované na střechách domů?

„Instalování solárních panelů na střechy domů pro výrobu elektřiny má mezi obyvateli Prahy velkou podporu: souhlasí
s ní 76 % veřejnosti
. Pouze 11 % nesouhlasí, zbývající nemají na tuto otázku jasný názor nebo na ni nedokážou odpovědět.“

Pražané chtějí podporu města

Aby byla cesta k fotovoltaice co nejsnazší, zřídilo hlavní město Praha specializovanou příspěvkovou organizaci. A tak Pražské společenství obnovitelné energie poskytuje odborné poradenství a analýzu, včetně asistence při realizacích, zajištění provozu a celkové administrativy. To ostatně odpovídá dalšímu zjištění, které vyplynulo z průzkumu. Pražané očekávají, že se hlavní město do rozvoje bezemisní energetiky aktivně zapojí. Více než 76 % respondentů se totiž vyjádřilo, že by Praha měla instalování solárních panelů na střechy domů podporovat. Opačný názor má 12 % obyvatel.

Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, aby hlavní město Praha aktivně podporovalo instalování solárních panelů na střechy domů pro výrobu elektrické energie?

Celých 76 % Pražanů a Pražanek se domnívá, že by hl. m. Praha měla aktivně podporovat instalování solárních panelů
na střechy domů.
Opačný názor má pouze 12 % obyvatel.“

Motivací jsou úspory, nezávislost i klima

A jaké přínosy od fotovoltaiky obyvatelé metropole očekávají? Jistě nepřekvapí, že většinu (skoro tři čtvrtiny obyvatel) motivuje úspora na platbách za elektřinu. Dvě třetiny pak oceňují energetickou nezávislost své domácnosti a bezmála tři pětiny zdůrazňují ochranu životního prostředí. Komunitní charakter takového projektu není až tak zásadní, jako silnou motivaci ho uvádí jen 24 % respondentů.

Pokud byste uvažoval o osazení vašeho domu solárními panely, co by vás osobně motivovalo?

„Skoro tři čtvrtiny oslovených uvádí, že je extrémně nebo velmi silně motivuje úspora na platbách za elektřinu k osazení domu solárními panely. Dvě třetiny pak jako extrémně a velmi motivující vnímají energetickou nezávislost pro své bydlení, a bezmála tři pětiny zdůrazňují svou motivaci chránit životní prostředí a klima. Nejméně motivující je pak pro dotazované komunitní charakter takového projektu, uvádí ho jako silnou motivaci 24 %.“

Abychom do toho šli, potřebujeme…

Reprezentativní výzkum se také zaměřil na podmínky, které ovlivňují rozhodování o případné instalaci solárních panelů. Jak se dalo očekávat, na první místo staví Pražané a Pražanky návratnost investice. Za extrémně nebo hodně důležitou ji považuje 88 % z nich. Na ekonomické aspekty pak navazují vyhovující provozní a administrativní podmínky. Zachování vzhledu stavby a možnost sdílení s jinými odběrateli má význam pro bezmála 50 % oslovených.

Za jakých podmínek byste uvažoval(a) o tom, aby váš dům byl solárními panely vybaven?

„Jak ukazuje reprezentativní průzkum, pro Pražany a Pražanky jsou významné prakticky všechny podmínky pro realizaci projektu, na které jsme se ptali. Nejvyšší důležitost má pro dotázané návratnost – která je extrémně či hodně důležitá pro 88 %. Následující provozní  a administrativní podmínky, nicméně i podmínky ohledně zachování vzhledu stavby a možnost sdílení s jinými odběrateli má význam pro bezmála 50 % oslovených.“

Pokud by projekt tyto podmínky splnil, je zájem o instalaci fotovoltaiky skutečně velký. Celých 80 % dotázaných uvádí, že by o nabídce uvažovali, a jenom 7 % by se nezapojilo. Poptávku po sdílené energetice ostatně potvrzují počty zájemců, kteří chtějí solární panely instalovat. Nyní jsou první realizace hotové a další projekty běží. A jak výzkum ukazuje, bude se jednat o důležitý trend v životě hlavního města.

Uvažoval byste nebo neuvažoval o osazení vašeho domu solárními panely, kdyby všechny podmínky uvedené v předchozí otázce garantovalo přímo hl. město Praha a tím výstavbu výroben podporovalo?

„Je až překvapivé, jak velkou odezvu vyvolává mezi obyvateli nabídka Pražského společenství obnovitelné energie na instalování solárních panelů na střechy domů: 80 % dotázaných uvádí, že by o nabídce uvažovali, pokud by měla ty parametry, které jsou uvedené v předchozí otázce. Pouze 7 % oslovených uvádí, že by o této nabídce neuvažovali.“

O výzkumu