Studijní návštěva zahraničních hostů v Pražském společenství

Studijní návštěva zahraničních hostů v Pražském společenství

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), jehož je náš ředitel, Jaroslav Klusák, předsedou, hostilo v červnu 2022 v rámci evropského projektu PROJECT+ představitele měst a energetických agentur z Portugalska a Maďarska. Misí projektu je edukovat a vyměňovat zkušenosti v oblastech inovativního financování a dobré praxe energetických a klimatických snažení.

Zahraniční návštěvu jsme mimo jiné pohostili v sídle PSOE (Pražské společenství obnovitelné energie) na Mariánském náměstí, kde Jaroslav Klusák prezentoval, především v roli ředitele Pražského společenství, strategie přístupu k energetickým komunitám a business modely jejich fungování.
Jedním z řečníků byl také Michal Kuzmič z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), ostatně jeho kolega, Petr Wolf, je naším odborným konzultantem.

V případě zájmu přikládáme zmíněnou prezentaci pro inspiraci.
Business modely (ENG).pdf