Máme první tři fotovoltaické elektrárny na pražských střechách

Máme první tři fotovoltaické elektrárny na pražských střechách

Pražské společenství obnovitelné energie vzniklo v roce 2022 s cílem osadit do konce tohoto desetiletí 23 000 pražských střech fotovoltaickými elektrárnami (FVE). Jde o součást naplňování Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, který má přispět nejen ke snížení pražské uhlíkové stopy, ale také ke zlepšení kvality života Pražanů. Možnost výroby elektřiny prostřednictvím vlastních elektráren je zvlášť ve světle aktuální energetické krize krok správným směrem – k úsporám a energetické nezávislosti.

V prvních měsících jsme byli zavaleni žádostmi zájemců, kteří se do nově vznikající energetické komunity chtějí zapojit. Během února jsme procházeli zaslané podklady a vybírali nejvhodnější objekty pro první instalace. V jarních měsících pak proběhly přípravné a projektové práce a nyní i samotná realizace prvních elektráren.

V tuto chvíli jsou na prvních třech pražských střechách zbrusu nové fotovoltaické elektrárny, které jsou výsledkem práce Pražského společenství obnovitelné energie. Ve všech třech případech jde o instalace na bytových domech v majetku hlavního města Prahy a jejich souhrnný výkon činí 50 kWp, (tj. kilowatt-peak, jednotka udávající špičkový výkon FVE za standardních testovacích podmínek). Elektrárna o výkonu 10 kWp byla instalována v ulici Arnošta Valenty na Černém Mostě, další dvě o výkonech 20 kWp pak v ulici Karla Hlaváčka. Zanedlouho budou uvedeny do provozu a začnou dodávat čistou elektřinu vlastní výroby domácnostem v domě.

Chystá se legislativa pro odměny za sdílení nespotřebované elektřiny s dalšími členy společenství

Elektřina nespotřebovaná příslušnými domácnostmi pak bude prostřednictvím Pražského společenství obnovitelné energie dodávána do dalších objektů v rámci energetické komunity, kde to bude třeba. Aktuálně probíhá projednávání chybějící legislativy komunitní energetiky, která by měla mj. stanovit pravidla pro odměnu za sdílení přetoků elektřiny uvnitř komunity. K jejímu schválení by mělo dojít v nejbližších měsících. Do té doby se odměna za postoupení přebytečné energie dalším členům Společenství promítne jako peněžní bonus pro každou domácnost ve fakturaci od PRE.

Máme radost, že je o komunitní energetiku na území hlavního města Prahy takový zájem, neustále se registrují další vlastníci, bytová družstva i společenství vlastníků. a brzy budou instalovány i nové fotovoltaiky. O všem se dozvíte na našem webu.